ELMONT Brno engineering, s.r.o.

Profil společnosti

Předmětem činnosti naší společnosti jsou:

 • dodávky investičních celků – trafostanice VN, silnoproud, MaR, ASŘTP
 • projekty
 • dodávky
 • montáže
 • technické služby
 • výchozí a pravidelné revize
 • komplexní zkoušky
 • zkušební provoz
 • servis

Uvedené činnosti zajišťujeme pro investiční výstavbu v tuzemsku i zahraničí.

 • skříně a kabelové rozvodny 6, 10, 22, 35kV
 • spínací stanice do 35kV
 • rozvodny NN
 • akumulátory, usměrňovače, zdroje zajištěného napájení
 • silové a distribuční transformátory
 • frekvenční měniče
 • elektrické ochrany VN a NN
 • distribuční kabelové rozvody vč. výzbroje kabelových tras a uzemnění
 • osvětlení, světelné a zásuvkové rozvody
 • řídicí systémy (Simatic, Allen-Bradley, Schneider)
 • polní instrumentace MaR